De beroepen van filosoof

Vroeger, in de Klassieke Oudheid of in de Renaissance, verdienden filosofen geld door hun kennis te delen, ofwel door les te geven ofwel door boeken of geschriften te verkopen. Dit is bijvoorbeeld de reden dat Socrates, Plato en Aristoteles elk een eigen school oprichtte om leergierige studenten meer te leren over de grote vragen. Sommige aristocraten toonden hun bewondering voor bepaalde filosofen door hen onderdak en een studeerplek aan te bieden. Tegenwoordig is de maatschappij anders, en wordt men niet meer ‘als filosoof’ aangenomen Hoe verdienen mensen die nu filosofie studeren later hun brood? Sommige schrijven nog steeds boeken, anderen geven les. Door de analytische manier van denken en brede kennis zijn afgestudeerde filosofiestudenten echter ook in andere sectoren gewild, en ze vinden dan ook snel een baan. We zetten enkele andere mogelijke beroepen op een rij:

  • PHD onderzoeker aan een universiteit
  • Beleidsmedewerker bij een bedrijf of bij de overheid
  • Consultant (ofwel bij een consultancybureau, ofwel als zzp’er)
  • Wetenschapsjournalist of redacteur bij een wetenschappelijk tijdschrift
  • Copywriter bij een mediabedrijf
  • Politicus of een analist die (politieke) ontwikkelingen onderzoekt
    Dit is maar een greep van alle mogelijke beroepen: filosofen komen in tal van sectoren terecht.