Ethiek: hoe dient men zich te gedragen?

Een belangrijke tak van de filosofie, de ethiek, is een die ook in de politiek veel besproken is. De ethiek behandelt alle aspecten die te maken hebben met het gedrag van de mens. Enkele vragen die de ethiek behandelt zijn: “hoe moet men handelen?”, “wat is rechtvaardig?”, “mag privacy geschonden worden?” en “Is het gebruik van proefdieren voor wetenschappelijk onderzoek toegestaan?”. Omdat men deze vragen veel in de politiek tegenkomt, wordt hier vrijwel elke dag over gediscussieerd en gefilosofeerd. Omdat iedereen aan verschillende dingen waarde hecht, is het lastig om tot een overeenkomst te komen. Er zijn echter wel verschillende stromingen, elk met bepaalde ideeën over ethische onderwerpen, waarbij aanhangers dezelfde mening delen. In sommige stromingen hangt de definitie van een ‘goede’ handeling of een ‘slechte’ af van de huidige normen en waarden (Aristoteles was hier een aanhanger van), maar anderen hebben het idee dat er vaste regels zijn voor goed en slecht. Net als de esthetica is de ethiek een breed gebied in de filosofie, en verdere studie is dan ook nodig om de daadwerkelijke reikwijdte hiervan te begrijpen. De wikipediapagina over ethiek is hiervoor een goede plek om te starten.