Filosofische stromingen uit het Oosten

Zoals wordt verteld in onze korte geschiedenis van de filosofie elders op deze site, wordt de Oosterse filosofie vaak buiten beschouwing gelaten in Europa. Zonde, want de Aziatische wijsbegeerte bestaat al veel langer en biedt heel andere perspectieven dan zijn Westerse tegenhanger. In dit artikel gaan we daarom dieper in op met name de Chinese filosofische ideeën.

Confucianisme
Rond 500 voor Christus startte Confucius een filosofische school die zich met name bezighield met morele, sociale en politieke waarden, een school die ook veel invloed had op andere Aziatische gronden, zoals Japan en Korea. Het was Confucius die kwam met het idee van Yin en Yang, twee tegenwerkende

krachten die eeuwig met elkaar in conflict zijn, en ook de Gulden regel, die stelt dat je anderen niet moet toewensen wat je jezelf niet toewenst, komt uit zijn leer. Ook nu nog geniet het confucianisme veel aanhangers in Azië.

Taoïsme
Het taoïsme (soms ook geschreven als Daoïsme), is een mix tussen een filosofische stroming en een religie. Vooral in China heeft het taoïsme als geloof veel aanhangers. Centraal in de leer staat dat men zich niet moet verzetten tegen de loop van het leven. Veel ideeën van het taoïsme worden beschreven in de Daodejing, een geschrift uit de zesde eeuw voor Christus met tientallen korte teksten die verscheidene ethische kanten van het leven bespreken. Net zoals in het confucianisme is het Yin en Yang symbool ook in het Taoïsme van belang

Boeddhisme
Vrijwel de meest invloedrijke filosofische stroming uit Azië is het Boeddhisme, een leer die vandaag de dag honderden miljoenen aanhangers heeft, waarvan een deel ook buiten Azië. Volgens de overlevering ontstond de stroming bij Guatama Boeddha, een koningszoon in wat nu Noord-India is, die, na een lange periode van mediteren, inzicht kreeg in zijn vorige levens (reïncarnatie was toen een heersend idee). Hierna deelde hij zijn kennis en ideeën met de rest van de mensen. Volgens de leer komen slechte gedachten en emoties voort uit een gebrek aan kennis, en het is het doel van de mens om dit in te zien, wat uiteindelijk ervoor zal zorgen dat men uit de eeuwige ketting van reïncarnatie breekt.

De Aziatische wijsbegeerte kent echter meer stromingen die in Europa verre van bekend zijn. Voor geïnteresseerden geeft deze pagina meer informatie over deze onontdekte schatten van de geschiedenis.