Filosofie in het Oude Griekenland: Pythagoras

Bijna iedereen is wel bekend met de stelling van Pythagoras: “A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat”. Hoewel Pythagoras niet de eerste was die deze stelling ontdekte, zijn er andere dingen in zijn leer die hij en zijn volgers wel als eerste ‘bedachten’. De filosofie van Pythagoras was nauw verwant met de wiskunde. Hij was een presocraat, een filosoof in de periode dat wetenschap en wijsbegeerte nog onder een naam behandeld werden. Helaas schreef Pythagoras, net als veel van zijn volgers, niets van zijn ideeën op, waardoor er maar weinig bekend is van zijn leer. Een van de vreemde ideeën van Pythagoras is dat alles in de natuur uit getallen bestaat. Een van zijn redenen voor deze theorie is dat de toonhoogte van snaarinstrumenten afhankelijk is van de lengte van de snaar. Deze verhouding tussen lengte en toonhoogte brachten Pythagoras op het idee dat alle verschijnselen in getallen kunnen worden uitgedrukt.

Naast een voorliefde voor getallen geloofden de Pythagoreeërs ook in reïncarnatie, het idee dat men na de dood weer wordt herboren. Als gevolg van deze denkwijze waren Pythagoreeërs strikt vegetariërs.

Hoewel er maar weinig bekend is van zijn leer, is Pythagoras’ leer zeker het bestuderen waard.