Filosofie

De beroepen van filosoof

Geplaatst op

Vroeger, in de Klassieke Oudheid of in de Renaissance, verdienden filosofen geld door hun kennis te delen, ofwel door les te geven ofwel door boeken of geschriften te verkopen. Dit is bijvoorbeeld de reden dat Socrates, Plato en Aristoteles elk een eigen school oprichtte om leergierige studenten meer te leren over de grote vragen. Sommige […]

Filosofie

Ethiek: hoe dient men zich te gedragen?

Geplaatst op

Een belangrijke tak van de filosofie, de ethiek, is een die ook in de politiek veel besproken is. De ethiek behandelt alle aspecten die te maken hebben met het gedrag van de mens. Enkele vragen die de ethiek behandelt zijn: “hoe moet men handelen?”, “wat is rechtvaardig?”, “mag privacy geschonden worden?” en “Is het gebruik […]

Filosofie

Filosofie in het Oude Griekenland: Pythagoras

Geplaatst op

Bijna iedereen is wel bekend met de stelling van Pythagoras: “A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat”. Hoewel Pythagoras niet de eerste was die deze stelling ontdekte, zijn er andere dingen in zijn leer die hij en zijn volgers wel als eerste ‘bedachten’. De filosofie van Pythagoras was nauw verwant met de wiskunde. Hij […]

Filosofie

Filosofie in Nederland: Erasmus

Geplaatst op

Hoewel Nederland niet bekend staat als een land waar veel filosofen zijn geboren, hebben we toch zeker één belangrijke bijdrage geleverd aan de filosofie: Desiderius Erasmus. Deze Rotterdammer, geboren in 1466, wordt gezien als een van de grondleggers van het humanisme. Hieronder gaan we dieper in op het leven en de leer van Erasmus. Het […]

Filosofie

Filosofische stromingen uit het Oosten

Geplaatst op

Zoals wordt verteld in onze korte geschiedenis van de filosofie elders op deze site, wordt de Oosterse filosofie vaak buiten beschouwing gelaten in Europa. Zonde, want de Aziatische wijsbegeerte bestaat al veel langer en biedt heel andere perspectieven dan zijn Westerse tegenhanger. In dit artikel gaan we daarom dieper in op met name de Chinese […]

Filosofie

Redenaties: het gereedschap van de filosoof

Geplaatst op

Filosofie is een vreemde eend in de bijt in de wetenschappen: de antwoorden op de vragen kunnen over het algemeen niet met experimenten beantwoord worden. In plaats daarvan zijn filosofen gedwongen hun antwoorden puur via redenaties te vinden. Een goede filosoof is iemand die goed kan redeneren, dus is het belangrijk om te weten hoe […]

Filosofie

Wat is filosofie, en wat niet?

Geplaatst op

Over het algemeen is filosofie niet iets wat veel mensen bezig houdt. Zelfs als het ter sprake komt, is het vaak niet serieus bedoeld, zoals wanneer je iemand grappend vraagt wat de zin van het leven is. Filosofie is echter een breed begrip, en wat er precies onder valt wordt ook nu nog betwist. In […]

Filosofie

Wat is kunst? Esthetica in de filosofie

Geplaatst op

Voor velen is moderne of abstracte kunst inferieur aan de kunst van de renaissance of de Klassieke Oudheid. Wie een schilderij van Mark Rothko onder ogen krijgt, roept al snel: “dat is geen kunst! Dat kan een vijfjarige ook maken!”. Soms is dat inderdaad het geval, maar is iets wat een vijfjarige kan maken dan ook geen […]